Адовокат Пламена Христанова

Адвокатска кантора "Христанова и Христанова"

АДВОКАТ ПЛАМЕНА ХРИСТАНОВА  е родена на 10.06.1985 година. Член е на Великотърновската адвокатска колегия от март 2018 год. Вписана е в Националния регистър за правна помощ, воден от Националното бюро за правна помощ.

Завършила е с отличен успех специалност „ Право”  във Великотърновския университет „Св.Св. Кирил и Методий”.  Притежава диплома на Академия ИРУ - безсрочен международен сертификат за „професионална компетентност“ с валидност и в другите страни извън Общността - членки на ИРУ; признава се  от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България, Европейската Комисия, Световната Банка, Европейската Конференция на Министрите на Транспорта, Международната Федерация на спедиторите - FIATA и др.  

Владее английски език- писмено и говоримо. 

В периода от юни 2012 год. до края на 2017 год.  е работила като „юрисконсулт“ в една от големите фирми за международен транспорт и спедиция-ЕТ „РУМЯНА ХИНКОВА“, гр. Велико Търново. 

Към настоящия момент работи по граждански договор за правни услуги с фирма „ТРАНС-ВТ“ ООД, гр. Велико Търново, чиято основна дейност също е насочена към осъществяване на международен транспорт.

Запозната е отблизо както с проблемите, така  и със специфичната  нормативна уредба, свързана с международния транспорт. Натрупаният 6-годишен  практически опит й помага за по-бързото намиране на правилните  решения относно възникнали въпроси и казуси в сферата на международния транспорт.

Акцент в работата й са и задълбоченото проучване  на нормативната уредба и практика /съдебна и на КЗЛД/ по защита на личните данни.

Същата  е  „Длъжностно лице по защита на личните  данни“  на  граждански договор в „ЕЛМОТ“ АД, гр. София.

Адвокат Пламена Христанова непрекъснато обогатява  своите познания, като участва в различни правни курсове и семинари по актуални юридически проблеми и новости в законодателството.

Допълнителни квалификации и курсове: "Командироване на работници и международни шофьори в ЕС"; „Европейският Регламент за Защита на Личните Данни (GDPR) – изцяло нова правна рамка и предизвикателството за бизнеса от всички сектори“; „Новата правна уредба в областта на обработването и защитата на личните данни съгласно Регламент на ЕС № 679/2016г. в сила от 25.05.2018год.“

Ръководи се от принципа: „Няма нерешени правни въпроси, а само непотърсени решения“.