Адвокат Ганка Христанова

Адвокатска кантора "Христанова и Христанова"

АДВОКАТ  ГАНКА ХРИСТАНОВА  е родена на 17.07.1957 година. Член е на Великотърновската адвокатска колегия. Вписана е в Националния регистър за правна помощ, воден от Националното бюро за правна помощ.

Завършила е специалност „ Право”  във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”.  Има и завършена магистратура  по специалността „Международно право и външна търговия” в Университета за национално и световно стопанство гр. София.  

Самостоятелна адвокатска практика започва през юни 2000 година. Преди това е работила като пом. следовател в районна следствена служба в гр. Горна Оряховица и като разследващ полицай в системата на МВР.

Владее руски език- писмено и говоримо. Има и завършено висше образование, специалност руска филология във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”.

Амбициозна, задълбочена и отговорна в работата си. Ръководи се от принципа: ”Няма по-малко важни дела и по-малко важни клиенти”. 

Счита, че истинско удовлетворение от работата се постига с пълно себеотдаване и влагане максимум усилия за защита правата на клиента.

Работи в областта на наказателното право ; на гражданското право, в това число: семейно и наследствено право, вещно и облигационно право, търговско право, както и в областта на трудовото право.