Онлайн правни услуги

Адвокатска кантора „Христанова и Христанова“ се намира в гр. Велико Търново.

Предлаганите от кантората „онлайн правни услуги“ са идеалното решение за клиенти от другите населени места в България, клиенти от чужбина, както и клиенти с натоварен график, в който им е трудно да вмъкнат още един ангажимент.

Принципът на работа е следният:

  • В удобно за Вас време изпращате запитване относно нужните Ви документи или необходимата Ви правна услуга;
  • При необходимост се провежда разговор за уточняване на обстоятелствата и изясняване на проблема /по телефон, Viber  или друг предпочитан от клиента начин/;

  • Получавате пълна информация относно правната услуга - възможности, хонорар, време за изготвяне на документите, държавни такси и т.н.;

  • Възможност за изготвяне на конкретни документи като пълномощни, договори, регистрация на фирми, завещания и др.;

  • Получаване на изготвените документи онлайн, а при заявена правна услуга под формата на процесуално представителство в съдебно производство-получаване на електронно съобщение за всяко извършено процесуално действие в хода на производството и пълна информация за развитието му;

  • Заплащането на онлайн услугите се извършва по банков път при сключването на договор за правна помощ.