Наказателно право

Адвокатска кантора "Христанова и Христанова" извършва следните услуги от наказателноправен характер:

- Процесуално представителство и защита на обвиняеми и пострадали лица в досъдебното производство;

- Процесуално представителство и защита на подсъдими, частни обвинители и граждански ищци в съдебната фаза по дела от общ характер;

- Процесуално представителство, защита и съдействие на подсъдими, тъжители и граждански ищци по дела от частен характер;

- Защита  в производствата по искане за налагане и изменение мярка за неотклонение ”задържане под стража”, както и в производствата по налагане на други мерки за процесуална принуда;

- Правни консултации по наказателни състави;

- Проучване на дело и даване мнение по него;

- Изготвяне на тъжби до прокуратурата, полицията и съда;

- Обжалване на незаконосъобразни наказателни постановления, определения, присъди и решения.