Защита на личните данни

На 25 май 2018 год. влезе в сила Общият регламент относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (GDRP) (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки. GDRP цели да предостави по-голям контрол на физическите лица относно обработката на личните им данни, да повиши сигурността на личните данни, както и да предпази субектите, в случаи на нарушения на поверителността или целостта на данните им. 

Въпреки че основните принципи и понятия в Регламента са в значителна степен вече познати на работодателите, има и ключови промени с важно значение за тях. GDPR въвежда нови стандарти за съгласието, като правно основание за обработка на данни, нови права на субектите и предвижда завишени задължения при обработването на данни. 

Адвокатска кантора „Христанова и Христанова“ предлага:

- първоначален преглед на вътрешната документация на администратора, изготвена във връзка със защитата на  личните данни;

- изменение, допълнение и съставяне на нови документи, съобразени със специфичните нужди на всеки отделен клиент и новите изисквания на GDRP;

-обучение на персонала по прилагане изискванията на Регламента;

-специализирана услуга - „Длъжностно лице по защита на данните-Data Protection Officer“ (ДЛЗД-DPO), което според условията на GDPR е задължително за всички компании, боравещи с голям обем от лични данни.

Услугата се предлага на малки, средни и големи фирми и корпорации в България, а също и на физически лица, обработващи по занятие лични данни.